Поддържане на Вашия екип заедно
Централизирайте профилите на всичките си служители в един инструмент, базиран на облак: TimeTec Profile и приложете данните във всички други решения на TimeTec, а именно TimeTec TA, TimeTec Leave, TimeTec Patrol, TimeTec Hire и TimeTec Access.

Демонстрация на живо

Добавете полета към потребителския си профил
Създайте свой собствен бизнес
Защита на конфиденциалните въпроси на вашата фирма
Различни нива на достъп, различни права за гледане
Управление на организационната йерархия
Никой човек не е остров, свържете ефективно екипа си
Управление на други лицензи за решения
Разнообразни решения за управление на работната сила.
Изградете структурата на организацията си
Дръжте екипа си заедно.

Започнете да изграждате екипа си сега в профила на TimeTec
От блога
5 Tips to Revive A Business After A Pandemic Scare

Business photo created by lifeforstock - www.freepik.comSo now that the world has gotten used to the fact that Covid-19 will be very much involved in our lives until some scientists ferret out and attest to the universal vaccine that can wipe off...

READ MORE
Technologies to Consider Post-Covid

We are experiencing the unprecedented. The Covid pandemic has literally brought the world to its knees. Businesses come to a halt abruptly causing a lot of damage and shut down the world over coronavirus. But in true human form, we have always found...

READ MORE
Уебсайтове на екосистемата в облака на TimeTec
© 2020 TimeTec Computing Sdn. Bhd. Всички права запазени.
>>>>>>>>>>>